امروز : چهارشنبه, 01 آبان 1398

پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری 92 نقشه برداری گرایش GIS

 کاری مشترک از محسن رشیدیان و علی عزیزی

 

سوال 21- گزینه 2

 
   

 

خارج y

داخل y

مرز y

 

1

1

1

مرز X

1

1

1

داخل X

1

1

1

خارج X

 

سوال 22- با توجه به شکل گزینه 3 جواب این سوال می باشد.

1

1

1

1

4

4

 

 

 

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

 

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

 

1

2

2

2

2

2

1

1

A

 

B

 

سوال 23- با توجه به شکل زیر که مفروضات در آن صدق می کند همه گزینه ها درست است ، پس سوال اشتباه است.

 

سوال 24-  میانگین وزن دار :   8.5=(9+1+6+4)/( 9*10+1*4+6*8+4*7)

همچنین در ورنوی وزن دار، نقطه از نزدیکترین نقطه ارتفاع میگیرد، در اینجا نزدیکترین نقطه B می باشد، بنابراین وزن آن 4 می باشد، بنابراین گزینه 2 صحیح است.

سوال 25-  شکل B به دلیل تداخلات یالها Complex نیست .

شکل های نقطه ای از درجه صفر است

شکلهای خطی از درجه یک است.

شکلهای صفحه ای از درجه 2 است

بنابراین گزینه 2 صحیح است.

 

سوال 26- جواب گزینه 4 است زیرا رنگ­ها می تواند همچون چراغ راهنما نمایش دهنده طبقه بندی داده های اسمی باشد.

سوال 27- گزینه 1 صحیح است .Worboys))

سوال 28- با ترسیم اشکال مشخص می شود 6 حالت وجود دارد.

سوال 29-گزینه3

  2- 2× تعداد نقاط میانی + تعداد اضلاع =تعداد مثلثها   ازاینرو 

30=2-6*2+20= تعداد مثلثها

سوال 30- جواب X,W,Z می باشد، بنابراین گزینه 3 صحیح است

سوال 31- گزینه 1 صحیح است.

سوال 32- گزینه 1 صحیح است.

سوال 33 – گزینه 2 صفحه 107 کتاب Worboys

سوال 34- Lineage  نشان دهنده میزان بهنگام رسانی داده های مکانی است.

سوال35-  گزینه3

 

سوال 36- گزینه2

قاعده اختصار (قاعده حذف عاطف):   اگر حسن و علی با هم آیند پس حسن می‌آید.

قاعده ادخال فاصلاگر مثلث ABC متساوی‌الساقین است پس مثلث ABC متساوی‌الساقین است و یا دو قطر مربع برهم عمودند.

قاعده عکس نقیضاگر عددی توانی از 5 باشد آنگاه آن عدد مضرب 5 است، بنابراین اگر عددی مضرب 5 نباشد توانی از 5 نخواهد بود.

قاعده انتزاع : اگر خورشید بتابد آنگاه روز است وخورشید می‌تابد پس روز است.

 

سوال 37- گزینه4

Interoperability   هم‌کنش‌پذیری و تعامل‌پذیری هم نامیده شده . به قابلیت سامانه‌ها و ساختارهای گوناگون برای کار کردن با هم‌دیگر گفته می‌شود. این اصلاح بیشتر در حوزه مهندسی سامانه‌های رایانه‌ای و فنی کاربرد دارد اما در حوزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی هم کاربردهایی دارد.  مهمترین موانع در زمینه به اشتراک گذاری داه ها ناهمگونی معنائی و ناهمگونی ساختاری می باشد.

سوال 38- گزینه4- ارزش بازار(Market Value)

كيفيت زمين يعني مناسب بودن آن براي هدف مشخص مي تواند بر مبناي كيفيت هاي فيزيكي مانند خاك، شيب، اميد بارش و مكان اندازه گيري شود. چنين مشخصاتي كمك مي كنند اما  نه براي مشخص كردن آن كه زمين در بازار آزاد چقدر ارزش دارد. ارزش زمين از ديد بازار همانندكيفيت نيست. مردم براي زمين آن ميزان كه فكر مي كنند ارزش دارد پول مي دهند. ارزش زمين به وسيله فاكتورهاي متنوعي تعيين مي شود كه شامل كيفيت زمين ، محدوديت هاي قانوني، كاربرد مشخص زمين و حالت عمومي اقتصاد محلي مي باشد. قيمت حقيقي كه براي زمين در هر معامله دپرداخت مي شود، آن چيزي است كه خريدار مي خواهد بپردازد و فروشنده انتظار دارد كه در آن زمان بگيرد. ارزش پرداخت شده ممكن است آن چيزي كه در بازار طبيعي است را نمايش دهد يا ندهد، زيرا براي هر معامله داده شده فروشنده ممكن است قيمت كمتري را بپزيرد زيرا نياز فوري به فروش دارد.

در سوي ديگر خريدار ممكن است به دليل شرايط مشخص بيش از آنچه انتظار دارد بپردازد . عبارت "ارزش بازار" بدين معني است كه چه چيزي و چه وقت تمام چيزها مساوي هستند و يك ملك ممكن است انتظار رود كه در يك زمان مشخص فروخته شود – آن چيزي كه منشور سلطنتي انجمن نقشه برداران تعريف كرده است :"ميزان تخمين زده شده براي هر دارايي كه بايد مبادله شود در روز ارزش گذاري بين قيمت هاي خريدار و فروشنده در معامله پس از بازاريابي مناسب كه در آن هر جزء به صورت محتاطانه و بدون اجبار عمل مي كند."

سوال 39- گزینه1

مرزها ممكن است fixed باشند(در بعضي موارد ثابت هم گفته مي شود) يعني در اين مورد خط دقيق مرز مي تواند تعيين شود, مرزها ممكن است عمومي (General)باشندكه در اين مورد ماموران ثبت تنها خط تقريبي مرز را نشان مي دهند و جزئيات دقيق تنها با بررسي روي زمين حاصل مي شود.  انتخاب مرزfixed و  General به اين وابسته است كه آيا در يك منطقه توسعه يافته , اقتصادي است كه قضاوت را به صورت سيستماتيك و يا به صورت پراكنده بر اساس تقاضاي مالكان اجرا كنيم.  هم چنين به پيدا كردن بهترين روش براي نگهداشتن ثبت به طوري كه انعكاسي از زمين باشد وابسته است. با توجه به این توضیحات می توان دریافت که مرز عمومی کم هزینه تر و مرز ثابت وابسته به مختصات می باشد.

سوال 40- گزینه1

دو روش عمده وجود دارد، ثبت قباله ای (ِDeed Registration) و ثبت با سند(Title Registration). در روش ثبت با سند برخلاف روش قباله ای، واحد اصلی خود قطعه زمین می باشد.

سوال 41- گزینه3

با توجه به جدول زیر می توان گفت که گزینه 3 نزدیکترین جواب می باشد.

 

سوال 42- گزینه2

سوال 43- گزینه4

از اهداف مهم در اداره زمين، تضمين توسعه پايدار است. تمام چشم اندازها در طول زمان، بوسيله مداخله انسان يا وقايع طبيعي تغيير مي كنند. لازم است اين تغييرات بررسي و درك شوند، كاربري هايي كه زمين را مورد استفاده قرار مي دهند پايدار باشند و همچنين اين توسعه نيازهاي ما را بدون توجه به توانايي هاي توليدي در آينده برطرف نمايد. براي پايدار بودن، توسعه بايستي هم اهداف اقتصادي مرتبط با بازگشت سرمايه و هم اهداف اجتماعي كه با نيازهاي مادي ، فرهنگي و معنوي مردم در ارتباط مي باشد را برآورده سازد.

سوال 44- گزینه4

سوال 45- گزینه1

ماليات هاي زمين و ملك دو شكل اساسي دارد  ماليات ساليانه بر مبناي بعضي تخمين هاي ملك و زمين يا ماليات نقل و انتقال آنها. بعضي از كشورها هر دو روش را به كار مي بندند. ماليات ساليانه ممكن است بر مبناي ارزش تخمين زده شده بازار براي ملكي كه تحت شرايط نرمال فروخته مي شود باشد، يا بر اساس ارزش اجاره زمين يا ملك در بعضي كشورها براساس ارزش كاداستري آن باشد. مورد دوم ممكن است بر مبناي تعدادي از پارامترها مانند مساحت ، جنس خاك ، فاصله از مراكز فروش و ... محاسبه شود.

اگرچه ماليات املاك لزوما با پيشرفت زمين مرتبط است، ماليات زمين ممكن است بر مبناي ارزش تخمين زده شده بازار زمين يا توانايي بالقوه توليدي زمين قرار داشته باشد. از زمين كشاورزي، به عنوان مثا ل ، مي توان از تخمين مقدار محصول در هر هكتار ضرب در مساحت آن ماليات گرفته شود.  تخمين محصول مي تواند بر اساس تجربه هاي گذشته بدست آيد يا بر مبناي فتوگرامتري يا تصوير سنجش از دور كه در زمان مناسب گرفته شده است.

---------------------------------------------------------------------

--> دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری 92 نقشه برداری گرایش GIS- نسخه PDF

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

آمار بازدیدکنندگان سایت

570023
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
914
773
3550
160291
19068
27324
570023
آی‌پی شما: 3.228.24.192
امروز: چهارشنب، 01 آبان 1398 - ساعت: 22:08:59

طراحی شده توسط گروه ژئوبوک 2019-2013 ، تمامی حقوق مطالب متعلق به وبسایت ژئوبوک می باشد.

تماس با ما: