امروز : سه شنبه, 01 خرداد 1397
سنجش از دور

سنجش از دور (10)

محاسبه شاخص های و روابط بین باندی در بخش Band Math نرم افزار ENVI

 

در پردازش داده های سنجش از دور، بسیار اتفاق می افتد که نیازمند اِعمال محاسباتی بر روی هر پیکسل تصویر به صورت جداگانه می باشیم. یکی از راه ها انتقال تصویر به نرم افزارهای محاسباتی مثل Matlab است که این کار مشکلات خاص خود را دارد. اغلب نرم افزارهای سنجش از دور بخشی برای اینجنین محاسباتی دارد. در نرم افزار ENVI نیز بخشی به نام Band Math موجود است که امکانات مناسبی را برای محاسبه روابط بین باندی و همچنین شاخص ها فراهم می کند. (شاخص ها روابط بین باندی هستند که برای بارز کردن ویژگی خاصی در تصویر به کار می روند و از جمله می توان به شاخص تفاضلی نرمال گیاه NDVI، شاخص تفاضلی نرمال شده برف NDSI، شاخص تفاضلی نرمال شده آب NDWI اشاره کرد.)

گزینه Band Math از منوی Basic Tools قابل دسترس است. تصویر شماره 1 این گزینه را نمایش می دهد.

 گزینه Band Math در نرم افزار ENVI - www.geobook.ir

تصویر 1) گزینه Band Math در نرم افزار ENVI

با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای باز می شود که در شکل شماره 2 نمایش داده شده است. در بخش بالای این پنجره روابطی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته اند نمایش داده می شود و در در بخش پایین (باکسی که با نام Enter an Expression مشخص شده است) می توان فرمول مورد نظر را وارد کرد.

 پنجره Band Math - (Geobook.ir)

تصویر 2) پنجره Band Math

در وارد کردن روابط ریاضی و یا شاخص های مورد نظر، از متغیر های با نام های b1، b2، b3، ..... به جای باند های مورد نظر استفاده می شود. یعنی اگر هدف جمع دو باند باشد می توان رابطه b1+b2 را وارد کرد. در مرحله بعد باند های مربوط به هر یک از متغیر ها (b1 یا b2 و غیره) به نرم افزار معرفی می شود. بعد از وارد کردن رابطه و یا شاخص مورد نظر با کلیک بر روی گزینه OK به مرحله بعد یعنی معرفی باند ها می رسیم. تصویر شماره 3 این پنجره را نمایش می دهد.

در این بخش روابط پیچیده را نیز می توان وارد کرد ولی اولویت انجام اپراتورها مانند سایر زبان های برنامه نویسی است مثلا برای محاسبه شاخص NDVI می توان از رابطه (b1-b2)/(b1+b2) استفاده کرد و در مرحله بعد باند مادون قرمز را به b1 و باند قرمز را به b2 تسبت داد.

در محاسبه شاخص های پیچیده تری مانند VCI باید مقدار ماکزیمم و یا مینیمم در بین چند باند محاسبه شود. در صورتی که هدف محاسبه ماکزیمم بین چند باند باشد می توان از رابطه b1>b2>b3b4 و در صورتی که هدف محاسبه مینیمم باشد، می توان از رابطه b1<b2<b3<b4 استفاده کرد. البته قابل ذکر است که اینجا رابطه برای 4 باند نوشته شده است که این مقدار قابل کم و اضافه کردن می باشد.

 پنجره معرفی باندهای معادل متغیر های استفاده شده (Geobook.ir)

تصویر 3) پنجره معرفی باندهای معادل متغیر های استفاده شده

در این پنجره باید مشخص کنیم که منظور از هر یک از متغیر های b استفاده شده در پنجره قبل، کدام باند تصویر می باشد. البته باید به خاطر داشته باشیم که انجام محاسبات در Band Math تنها بر روی تصاویر با ابعاد برابر قابل اجرا می باشد. این پنجره از دو بخش تشکیل شده است: Variable used in expression یا متغیر های به کار رفته در رابطه، در بالا و Available band list یا لیست باند های موجود (باز شده در نرم افزار) در پایین. حال برای مشخص کردن هر متغیر ابتدا باید در بخش بالا بر روی نام متغیر کلیک کرده و سپس در بخش پایین بر روی باند مورد نظر کلیک کرد. به عنوان مثال، اگر فرض کنیم که در منظورمان از b1 باند 6 تصویر Landsat باشد که قبل از ورود به گزینه Band Math در نرم افزار ENVI آنرا باز کرده ایم، همانطور که در تصویر شماره 3 نمایش داده شده است، ابتدا باید بر روی b1 در بالای صفحه کلیک کرده و سپس بر روی باند مربوطه (باند 6( در پایین صفجه کلیک کرد. بعد از اینکه به تمام متغیر ها، باندی نسبت داده شد، بخش پایین پنجره که برای مسیر ذخیره نتایج می باشد، فعال می شود. تصویر 4 این گزینه را نشان می دهد.

 مشخص کردن مسیر ذخیره نتایج (Geobook.ir)

تصویر 4) مشخص کردن مسیر ذخیره نتایج

در این بخش می توان مسیر ذخیره فایل خروجی را مشخص کرد و یا در صورتی که بر روی دکمه رادیویی Memory کلیک شود، نتایح در حافظه موقت ذخیره می شوند. با تایید این تظیمات، پنجره دیگری باز می شود و مجددا تایید آنها را درخواست می کند که با تایید مجدد آن، نتایج محاسبه می شود و در لیست باند های موجود نمایش داده می شود.

 

 

 

مقایسه ماهواره های سنجش از دور معمول و هزینه تصاویر آنها

 

در ادامه مشخصات تعدادی از ماهواره های سنجش از دور که به صورت معمول مورد استفاده قرار می گیرند، مقایسه شده است. این ماهواره ها شامل ماهواره های با رزلوشن بالا و خیلی بالا می باشند. در این جدول نوع سنسورهای هر ماهواره، حداقل مساحت برای سفارش تصویر، قدرت تفکیک هر سنجنده، تعداد باندهای هر تصویر، قیمت تصویر به ازای هر کیلومتر مربع و در نهایت بهترین مقایس برای تهیه نقشه از این تصاویر آورده شده است.

جدول مقایسه سنجنده ها

ماهواره

سنسور

تاریخ پرتاب

ابعاد استاندارد محصولات

قدرت تفکیک مکانی (m)

باندها

قیمت در هر کیلومتر مربع ($)

بهترین مقیاس نقشه (1000)

QUICKBIRD

PAN

MULTI

PAN-SHARPENED

2001

حداقل 25 کیلومتر مربع (موجود در آرشیو)

حداقل 64 کیلومتر مربع (برداشت جدید)

0.6

2.4

0.6

1

4

4

28.60-25.40

28.60-25.40

33.50-30.30

2.5

12

3

IKONOS

PAN

MULTI

PAN-SHARPENED

1999

حداقل 29 کیلومتر مربع (موجود در آرشیو)

حداقل 100 کیلومتر مربع (برداشت جدید)

1

4

1

1

4

4

35.20-20.20

35.20-20.20

37.60-21.20

4

20

5

ALOS

PRISM

AVNIR

PAN-SHARPENED

2006

35*35 کیلومتر

70*70 کیلومتر

35*35 کیلومتر

2.5

10

2.5

1

4

4

0.98

0.25

1.96

15

50

15

CARTOSAT-1

PAN

2005

27*27 کیلومتر

2.5

1

4.8

15

RESOURCESAT-1

LISS-3

LISS-4

AWIFS

2003

2003

2003

142*141 کیلومتر

23*23 کیلومتر

370*370 کیلومتر

23.5

5.8

56

4

3

4

0.23

8.13

0.01

100

25

250

SPOT 5

PAN

MULTI

PAN-SHSRPENED

2002

60*60 کیلومتر

60*60 کیلومتر

60*60 کیلومتر

2.5

10

2.5

1

4

4

3.53-1.81

1.51-1.07

5.70-2.83

15

40

15

SPOT 2,4

PAN

MULTI

PAN-SHSRPENED

1990

60*60 کیلومتر

60*60 کیلومتر

60*60 کیلومتر

10

20

10

1

3 و 4

3 و 4

151-0.69

151-0.69

3.07-1.42

40

80

40

ASTER

VNIR

SWIR

TIR

1999

60*60 کیلومتر

60*60 کیلومتر

60*60 کیلومتر

15

30

90

3

6

5

0.2

50

LANDSAT 7 ETM+

PAN

MULTI

1999

180*180 کیلومتر

180*180کیلومتر

15

30

1

6

0.04-0.01

100

100

LANDSAT 5

MULTI

1984

180*180 کیلومتر

30

7

0.03-0.01

100

GEOCOVER 1990

LANDSAT MOSAIC

1990

6*5 درجه

28.5

3

 

250

GEOCOVER 2000

LANDSAT MOSAIC

2000

6*5 درجه

14.25

3

 

250

NaturalVue

LANDSAT MOSAIC

2000

6*5 درجه

15

3

 

100

 

در ادامه نیز ویژگیهای سه سنجنده با قدرت تفکیک بسیار بالا آورده و مقایسه شده است. این سه سنجنده از جمله سنجنده هایی هستند که بهترین قدرت تفکیک مکانی را در حوزه تصاویر تجاری تولید می کنند.

مقایسه ماهواره های Worldview-2، Worldview-1 و GeoRye-1

 

Worldview-1

Worldview-2

GeoEye-1

تاریخ پرتاب

2007

2008

2008

ارتفاعا مداری (کیلومتر)

496

770

684

قدرت تفکیک Pan در نادیر (m)

0.46 (کاربرد تجاری 0.5)

0.46 (کاربرد تجاری 0.5)

0.41 (کاربرد تجاری 0.5)

قدرت تفکیک Multi در نادیر (m)

-

1.8

1.65

باندهای طیفی

-

B,G,R,NIR, red edge,

Coastal, yellow, NIR2

B,G,R,NIR

پهنای تصویر برداری اسمی (Km)

17.5

16.4

15.2

 

 

 

-- منبع: وبسایت GeoImage

 

 

دانشمندان به لطف تحقیقاتی که در سالیان گذشته بر روی سیاره مریخ داشته اند، اکنون می دانند که مریخ نیز روزگاری دارای جوی شبیه به زمین بوده است. اتمسفری با تراکم کافی که اجازه می داده تا آب در این سیاره جریان داشته باشد. وجود آب در مریخ با یافتن رودخانه های خشک شده و مواد معدنی که تنها در آب شکل می گیرند قطعی است، اما سؤال اصلی اینجاست که این سیاره چگونه آب خود را از دست داده است؟

دانشمندان با اتکا به تحقیقات خود دریافته اند که مریخ به مرور ۹۹ درصد از اتمسفر خود را در اثر سرد شدن هسته این سیاره، از دست داده است. این موضوع باعث حذف جاذبه در مریخ شده؛ و بدون جاذبه اتمسفر این سیاره به مرور توسط بادهای خورشیدی، دور شده است.

این اکتشافات باعث شده تا ناسا جدیدترین عملیات خود در مریخ را سازمان دهی کند. MAVEN نام جدید ترین ماهواره ناسا است که قرار است طی ماموریت خود اتمسفر بالای مریخ را مورد بررسی قرار دهد و متوجه شود که فعالیت های خورشیدی کنونی، چگونه بر روی آن تاثیر می گذارند.

آقای برِین، یکی از سرمایه گذاران این پروژه، ماموریت آن را به زبان خیلی ساده برای ما توضیح می دهد: «سیاره مریخ را به عنوان یک کاسه آب در نظر بگیرید. زمانی اجاق زیر این کاسه روشن بوده و آب مشغول به جوش آمدن. اکنون اجاق خاموش شده و آب دیگر نمی جوشد، اما هنوز بخار از آن بلند میشود. ما سوار بر فضاپیمای خود می شویم و به داخل بخار پرواز می کنیم تا از آن نمونه برداریم کنیم. و سرانجام از طریق این داده ها می توانیم در مورد آب، قبل از به جوش آمدن و بخار شدنش، اطلاعات کسب کنیم. »

 

نام MAVEN در واقع خلاصه عبارت Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN است. این ماهواره 11.4 متر طول دارد و وزن آن حدود 2540 کیلوگرم برآورد می شود. بر روی این ماهواره پنل های خورشیدی قرار داده شده که می تواند ۱۱۳۵ وات نیرو را برای آن تامین نماید.

این ماهواره در بازه ای ۲۰ روزه در آبان ماه به هوا پرتاب می شود و ۱۰ ماه طول می کشد تا به مدار دور مریخ برسد؛ پس از آن نیز ۵ هفته زمان نیاز دارد تا تجهیزات خود را برای انجام ماموریتش آماده کند. پس راه اندازی کامل، MAVEN هشت سنسور خود از جمله جاذبه سنج، طیف سنج فرابنفش، تحلیلگر باد های خورشیدی و... را به کار می اندازد تا اطلاعات لازم را بدست آورد و آن ها را دو بار در هفته برای مرکز کنترل ناسا ارسال کند.

منبع:  narenji.ir

دوشنبه, 04 شهریور 1392 ساعت 23:17

راهنمای دانلود تصاویر ماهواره ای از سایت GLCF

نوشته شده توسط

راهنمای دانلود تصاویر ماهواره ای از سایت GLCF

 

سایت GLCF (Global Land Cover Facility) وبسایتی است که داده های ماهواره ای متفاوتی را برای درک بهتر سیستم محیطی جهانی فراهم می آورد. این سایت داده های ماهواره ای تصحیح شده و برخی محصولات حاصل از آنها را ارائه می دهد. تصاویر ارائه شده در این سایت به دلیل اعمال شدن تصحیحات و نیز سهولت دانلود، برای مطالعات سنجش از دور مناسب می باشند ولی مشکل تصاویر ارائه شده این است که تمام تصاویر یک سنجنده یعنی سری زمانی داده ها در این سایت موجود نمی باشد و تصاویر از هر منطقه در تاریخ خاصی ارئه شده است. در ادامه مراحل دانلود تصویر به صورت گام به گام شرح داده شده است.

برای دانلود تصویر ابتدا باید به آدرس سایت یعنی http://glcf.umd.edu/data مراجعه شود. تصویر شماره 1، صفحه اصلی وبسایت را نمایش می دهد.

دانلود تصاویر ماهواره ای - سایت GLCF (geobook.ir) 

تصویر 1) صفحه اصلی دانلود تصویر در سایت GLCF

همانطور که در تصویر مشاهده می شود در این سایت امکان دانلود داده های سنجنده های ASTER، LandSat، MODIS، Ikonos، Quickbird، SRTM و Orbview وجود دارد علاوه بر داده های ماهواره ای موجود، محصولات مشخصی نیز از سنجنده های MODIS، Landsat و AVHRR وجود دارد. در این بخش می خواهیم روش دانلود داده ی خاصی از سنجنده Landsat را پی گیری کنیم. بعد از انتخاب سنجنده بر روی گزینه مربوطه کلیک می کنیم. در ادامه صفحه جدید که در تصویر شماره 2 نمایش داده شده است. در این صفحه روش دانلود باید مشخص شود. در صورتی که با روش نام گذاری و شماره سطر و ستون تصویر تهیه شده آشنا باشیم می توانیم از طریق FTP Server اقدام کنیم ولی در صورتی که نیازمند جستجو باشیم باید بر روی گزینه Download via Search and Preview Tool (ESDI) کلیک کنیم.

 روش دانلود تصویر (GeoBook.ir)

تصویر شماره 2) انتخاب روش دانلود تصویر Landsat

مجددا همانطور که در تصویر شماره 3 نمایش داده شده است، روش جستجوی تصاویر پرسیده می شود که می توان با استفاده از جستجو از طریق نقشه و یا جستجو از طریق سطر و ستون تصویر برداری، منطقه مورد نظر را مشخص کرد.

 انتخاب روش جستجوی تصویر ماهواره ای - GLCF - (Geobook.ir)

تصویر شماره 3) انتخاب روش جستجوی منطقه

با کلیک بر روی گزینه Map Search صفحه ای مطابق تصویر شماره 4 نمایش داده می شود.

جستجوی تصاویر ماهواره ای - GLCF - (Geobook.ir)

تصویر شماره 4) صفحه جستجو و تعیین نوع سنجنده و منطقه مورد نیاز در دانلود تصویر ماهواره ای

همانطور که در تصویر شماره 4 مشاهده می شود، با وجود اینکه قبلا نیز سنجنده مورد نظر انتخاب شده بود، در این صفحه نیز از بخش چپ صفحه می توان سنجنده مورد نظر را انتخاب کرد. با زوم کردن روی نقشه موجود در این صفحه می توان صحنه تصویر برداری (Scene) را مشخص کرد. البته برای انتخاب منطقه با کلیک بر روی Tab های موجود در بالای صفحه می توان به جای نقشه از سطر و ستون تصویر برداری، طول و عرض حغرافیایی، نام جغرافیایی نیز استفاده کرد. در بخش زیرین نقشه نیز می توان دوره زمانی جستجوی تصویر را مشخص کرد. قابل ذکر است که همانطور که قبلا نیز گفته شد، به دلیل محدود بودن بازه تاریخی تصاویر، در صورت مشخص کردن بازه زمانی کوتاه ممکن است تصویر خاصی به عنوان نتجه نمایش داده نشود. در نوار گزینه های مشکی رنگ زیر نقشه، تعداد تصاویر همخوان با گزینه های جستجو نمایش داده می شود. در تصویر 4 پیغام 5 image (s) in selection نمایش داده شده است که بیان کننده این است که در منطقه مورد نظر 5 تصویر وجود دارد. برای دانلود تصویر باید بر روی گزینه Preview And Download که در زیر نقشه آورده شده است کلیک کرد. تصویر شماره 5 صفحه جدید نمایش داده شده را نشان می دهد.

 نمایش نتایج تصاویر ماهواره ای یافت شده - GLCF - (Geobook.ir)

تصویر شماره 5) نمایش و دانلود داده های ماهواره ای جستجو شده

همانطور که در تصویر شماره 5 قابل مشاهده شده است، همه 5 تصویر مطابق با شرایط جستجو، در 5 سطر نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به هر تصویر شامل تاریخ برداشت، سطر و ستون، سنجنده، تهیه کننده، ویژگیها، فرمت داده و منطقه تصویر را نشان می دهد. با کلیک بر روی هر یک از این تصاویر می توان پیش نمایش آنرا در قسمت بالای صفحه مشاهده کرد. برای دانلود هر یک نیز می توان بعد از کلیک بر روی آن بر روی دانلود کلیک کرد. با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای مشابه تصویر شماره 6 نمایش داده می شود.

 دانلود تصاویر ماهواره ای یافت شده - GLCF - (Geobook.ir)

تصویر شماره 6) دانلود تصویر ماهواره ای انتخاب شده

در صفحه باز شده مشاهده می شود که هر باند به صورت جداگانه و به صورت فشرده برای دانلود قرار داده شده است که با کلیک بر روی هر گزینه، دانلود آغاز می شود.

در صورتی که هدف ساخت یک تصویر شامل همه باندها باشد، بعد از دانلود می توان از نرم افزارهای سنجش از دور مانند گزینه Layer Stack در نرم اقزار ENVI استفاده کرد.

 

 

دانلود کتاب Earth as Art (مجموعه تصاویر ماهواره ای بسیار زیبا)

 

در سال 1972 ناسا اولین ماهواره از سری ماهواره های ماموریت نظارت محیطی زمین را به فضا پرتاب کرد و از آن زمان این ماهواره ها به تصویر برداری از سطح زمین مشغولند و تغییرات زمین را رصد می کنند. تصاویر بدست آمده، بانکی قدرتمند برای پروژه های سنجش از دور در اختیار متخصصین قرار می دهد. برخی از مناظر طبیعی، علاوه بر اطلاعاتی که در اختیار متخصصین قرار می دهد از لحاظ زیبایی شناسی نیز قابل بررسی می باشند.

این کتاب حاوی 75 تصویر ماهواره ای از هیمالیا، بیابانهای نقاشی شده آریزونا، دلتای رود لنا در روسیه، دشت کویر ایران، کویر نمک ایران، کوه های زاگرس و بسیاری مناطق دیگر می باشد که شاید بیشتر به تابلو های نقاشی شبیه باشند تا تصاویر ماهواره ای. دیدن تصاویر این کتاب را به همه دوستان توصیه می کنم، حتما لذت خواهید برد. البته قابل ذکر است که این تصاویر به صورت False Color می باشند یعنی از باندهایی غیر از  سبز و آبی و قرمز برای ساخت تصویر رنگی استفاده شده است.

تصویر 1 دو تصویر این کتاب از ایران و تصویر 2 از دلتای رود لنا در روسیه می باشد.

 تصاویر ماهواره ای زیبا از ایران - ناسا - GeoBook.ir

تصویر 1) دشت کویر ایران سمت راست – کویر نمک ایران سمت چپ

تصویر ماهواره ای زیبا - ناسا - GeoBook.ir 

تصویر 2) دلتای روی لنا در روسیه

 

-- دانلود کتاب Earth as Art (با حجم 11 مگابایت)

 

-- منبع: وبسایت Open culture

معرفی نمونه داده دمای سطحی (LST) و بازتابش سطحی از سنجنده MODIS

همانطور که در بخش محصولات سنجنده MODIS تولید شده توسط LP DAAC بیان شد، از تصاویر MODIS محصولات متفاوتی تهیه می شود که تصحیحات مورد نیاز به آنها اعمال شده است و برای کاربرد های مشخص آماده شده اند. این محصولات تنوع زیادی دارند. در ادامه دو نوع از این محصولات یعنی محصولات بازتابش سطحی و محصول دمای سطحی را معرفی می کنیم. در انتهای نیز نمونه ای از این داده ها برای دانلود قرار داده شده است.

 

محصولات بازتابش سطحی

محصولات بازتابش سطحی MODIS  که باعلامت اختصاری MOD09A1 در بین محصولات شناخته می شود، از باندهای 1 تا7 از داده های سطح Level 1B تهیه می شوند. طول موج مرکز باند های 1 تا 7 به ترتیب برابر است با 648 نانومتر، 858 نانومتر، 470 نانومتر، 555 نانومتر، 1240 نانومتر، 1640 نانومتر و 2130 نانومتر است. این محصول، برآوردی از بازتابش سطحی در هر باند است در حالتی که این مقادیر در سطح زمین و بدون جذب و بازتابش اتمسفری اندازه گیری شده باشد. این سری محصولات علاوه بر موارد ذکر شده شامل لایه هایی مانند لایه قابلیت اطمینان داده ها، کنترل کیفیت آنها، زاویه تابش و زاویه دید نیز می باشد.

تصحیحات اعمال شده به این داده ها شامل تصحیحات گازهای اتمسفری، هواآویزها و ابرهای نازک پرسا است. این تصحیحات به تمامی پیکسل های MOD 35 سطح Level-1B که از مرحله کنترل کیفی گذشته اند، اعمال می شود. در این تصحیحات از باند 26 برای تشخیص ابرهای پرسا، از MOD05 برای تشخیص بخار آب، از MOD04 برای تشخیص هواآویزها، از MOD07 برای تشخیص اوزون و از MOD43 برای بدست آوردن BRDF بدون توپوگرافی در دوره 16 روزه استفاده می شود.

این داده ها با فرمت HDF-EOS و با قدرت تفکیک اسمی 500 متر تهیه می شوند و شامل 2400 سطر و 2400 ستون می باشد که در سیستم تصویر سینوسوئیدال ارائه می شود. این تصاویر به صورت متوسط حجمی برابر 70 مگابایت را دارا می باشند و برای دوره های 8 روزه ارائه می شوند. تصویر 1 نمونه ای از تصویر این محصول را که بخش عمده ای از ایران را پوشش داده است، نمایش می دهد.

نمونه داده بازتابش سطحی سنجنده MODIS 

تصویر 1) ترکیب باند 1-4-3 از این محصول از بخشی از ایران

این محصول کاربردهای متنوعی می تواند داشته باشد. از جمله این کاربردها می توان به محاسبه طیف گسترده ای از شاخص های گیاهی و شاخص های محتوای آب اشاره کرد

 

محصولات دمای سطحی

داده های محصولات سطحی که با علامت اختصاری MOD11A2 شناخته می شوند شامل Emissivity باندهای 31 و 32، LST و تابشی است که با قدرت تفکیک مکانی 1 کیلومتر در شرایط آسمان صاف استخراج شده اند. روش Split Window LST تعمیم یافته برای استخراج دمای سطحی با استفاده از تابش سطحی در باند های 31 و32 مورد استفاده قرار می گیرد. روش فیزیکی دمای سطحی شب و روز نیز به صورت همزمان برای بدست آوردن تابش و دمای سطحی از زوج تصویر شب و روز MODIS در باند های 20، 22، 23، 29، 31، 32 و 33 انجام می شود.

علاوه بر مورد ذکر شده این محصول شامل دمای سطحی در زمان شب، کنترل کیفیت داده ها، در سیستم تصویر سینوسوئیدال می باشد که در بازه های زمانی 8 روزه تهیه می شوند. این داده ها با فرمت HDF-EOS و با قدرت تفکیک 1 کیلومتر تهیه می شوند و شامل 1200 سطر و 1200 ستون می باشد. این تصاویر به صورت میانگین حجمی برابر 8 مگابایت را دارا می باشند.

 

-- دانلود محصول بازتابش سطحی MOD09A1 در روز 217 سال 2013 در محدوده ایران (حجم 63.81 مگابایت)

 

-- دانلود محصول دمای سطحی MOD11A2 در روز 217 سال 2013 در محدوده ایران (حجم 7.45 مگابایت)

 

  

-   منبع: وبسایت سنجنده MODIS

 

پنج شنبه, 31 مرداد 1392 ساعت 08:03

محصولات سنجنده MODIS تولید شده توسط LP DAAC

نوشته شده توسط

محصولات سنجنده MODIS تولید شده توسط LP DAAC

 

مرکز آرشیو فعال منتشر شده فرآیند های زمین (LP DAAC) بخشی از سیستم مشاهده زمین ناسا (EOS) است و مسئولیت آن پردازش، ذخیره سازی و انتشار داده ها و محصولات داده های بدست آمده از EOS است. این مرکز داده های خود را از دو سنجنده MODIS و ASTER دریافت می کند. به نقل از وبسایت این مرکز، آرشیو داده آنها حجمی برابر 1.5 پتابایت (1500 ترا بایت) دارد.

این مرکز محصولات متنوعی تولید می کند که طیف گسترده ای از کاربردها را پوشش می دهد. اطلاع از نوع محصولات و خصوصیات آنها می تواند کمک زیادی در انجام پروژه های سنجش از دور نماید؛ بخصوص پروژه هایی که نیازمند سری زمانی داده ها برای برای بررسی تغییرات در طول زمان میباشند که در آنها با حجم زیادی داده روبرو هستیم. این محصولات در مطالعات تغییرات گیاهان و مطالعه خشکسالی، آتش سوزی، بررسی های دمای سطح زمین کاربردهای فراوانی دارند. در ادامه محصولات این شرکت را نام می بریم.

قابل ذکر است که توضیحات مربوط به آن داده ها و نحوه محاسبه آنها در وبسایت این مرکز قابل دستیابی است.

 

مخفف نام

سکو

نوع محصول MODIS

تفکیک مکانی

ترکیب زمانی

MOD13Q1

Terra

شاخص های گیاهی

250 متر

16 روزه

MYD14A1

Aqua

تغییرات دمایی و آتش

1000 متر

روزانه

MOD14A1

Terra

تغییرات دمایی و آتش

1000 متر

روزانه

MYD14A2

Aqua

تغییرات دمایی و آتش

1000 متر

8 روز

MOD14A2

Terra

تغییرات دمایی و آتش

1000 متر

8 روز

MYD14

Aqua

تغییرات دمایی و آتش

1000 متر

5 دقیقه

MYD09CMG

Aqua

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 7

5600 متر

روزانه

MOD09CMG

Terra

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 7

5600 متر

روزانه

MYD09GQ

Aqua

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 2

250 متر

روزانه

MOD09GQ

Terra

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 2

250 متر

روزانه

MYD09GA

Aqua

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 7

500/1000 متر

روزانه

MYD09A1

Aqua

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 7

500 متر

8 روز

MYD17A2

Aqua

تولید خام اولیه

1000 متر

8 روز

MOD09A1

Terra

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 7

500 متر

8 روز

MYD09Q1

Aqua

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 2

250 متر

8 روز

MOD09Q1

Terra

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 2

250 متر

8 روز

MCD43B4

ترکیب شده

BRDF نادیر – بازتابش تصحیح شده

1000 متر

16 روزه

MCD43A4

ترکیب شده

BRDF نادیر – بازتابش تصحیح شده

500 متر

16 روزه

MCD43C4

ترکیب شده

BRDF نادیر – بازتابش تصحیح شده

5600 متر

16 روزه

MYD15A2

Aqua

شاخص پوشش برگ - FPAR

1000 متر

8 روز

MOD15A2

Terra

شاخص پوشش برگ - FPAR

1000 متر

8 روز

MCD15A3

ترکیب شده

شاخص پوشش برگ - FPAR

1000 متر

4 روزه

MOD44W

Terra

استخراج ماسک آب سطحی

250 متر

ندارد

MYD11C3

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

ماهیانه

MOD11C3

Terra

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

ماهیانه

MYD11B1

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

روزانه

MOD11B1

Terra

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

روزانه

MYD11A1

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

1000 متر

روزانه

MYD11C1

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

روزانه

MOD11C1

Terra

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

روزانه

MOD11A2

Terra

تابش و دمای سطح زمین

1000 متر

8 روز

MYD11C2

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

8 روز

MOD11C2

Terra

تابش و دمای سطح زمین

5600 متر

8 روز

MYD11_L2

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

1000 متر

5 دقیقه

MCD12Q1

ترکیب شده

نوع پوشش زمین

500 متر

سالیانه

MCD12C1

ترکیب شده

نوع پوشش زمین

5600 متر

سالیانه

MCD12Q2

ترکیب شده

تغییرات پوشش زمین

500 متر

سالیانه

MOD17A2

Terra

تولید اولیه

1000 متر

8 روز

MCD43C2

ترکیب شده

BRDF- آلبیدو با کیفیت بدون برف

5600 متر

16 روزه

MCD43A2

ترکیب شده

BRDF- کیلفیت آلبیدو

500 متر

16 روزه

MCD43A1

ترکیب شده

BRDF- پارامترهای مدل آلبیدو

500 متر

16 روزه

MCD43B1

ترکیب شده

BRDF- پارامترهای مدل آلبیدو

1000 متر

16 روزه

MCD43C1

ترکیب شده

BRDF- پارامترهای مدل آلبیدو

5600 متر

16 روزه

MCD43B3

ترکیب شده

آلبیدو

1000 متر

16 روزه

MCD43C3

ترکیب شده

آلبیدو

5600 متر

16 روزه

MYD13C2

Aqua

شاخص های گیاهی

5600 متر

ماهیانه

MOD13C2

Terra

شاخص های گیاهی

5600 متر

ماهیانه

MYD13C1

Aqua

شاخص های گیاهی

5600 متر

16 روزه

MOD13C1

Terra

شاخص های گیاهی

5600 متر

16 روزه

MYD13A3

Aqua

شاخص های گیاهی

1000 متر

ماهیانه

MOD13A3

Terra

شاخص های گیاهی

1000 متر

ماهیانه

MYD13Q1

Aqua

شاخص های گیاهی

250 متر

16 روزه

MYD13A2

Aqua

شاخص های گیاهی

1000 متر

16 روزه

MOD13A2

Terra

شاخص های گیاهی

1000 متر

16 روزه

MYD13A1

Aqua

شاخص های گیاهی

500 متر

16 روزه

MCD43B2

ترکیب شده

BRDF- کیفیت آلبیدو

1000 متر

16 روزه

MYD11A2

Aqua

تابش و دمای سطح زمین

1000 متر

8 روز

MCD45A1

ترکیب شده

منطقه سوخته

500 متر

ماهیانه

MOD11A1

Terra

تابش و دمای سطح زمین

1000 متر

روزانه

MOD44B

Terra

زمین های پیوسته گیاهان

250 متر

سالیانه

MOD14

Terra

تغییرات دمایی و آتش

1000 متر

5 دقیقه

MOD17A3

Terra

تولیدات اولیه شبکه

1000 متر

سالیانه

MCD15A2

ترکیب شده

شاخص پوشش برگ - FPAR

1000 متر

8 روز

MOD13A1

Terra

شاخص های گیاهی

500 متر

16 روزه

MCD43A3

ترکیب شده

آلبیدو

500 متر

16 روزه

MOD11_L2

Terra

تابش و دمای سطح زمین

1000 متر

5 دقیقه

MOD09GA

Terra

بازتابش سطحی باندهای 1 تا 7

500/1000 متر

روزانه

 

-         منبع: وبسایت LP DAAC

 

چهارشنبه, 30 مرداد 1392 ساعت 21:59

مشخصات سنجنده سنجش از دور MODIS

نوشته شده توسط

مشخصات سنجنده MODIS

 

سنجنده Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)  یکی از ابزارهای علمی است که توسط ناسا بر روی ماهواره Terra در سال 1999 و بر روی ماهواره Aqua در سال 2002 در مدار قرار گرفت. این سنجنده 490 دیتکتور را حمل می کند و با آنها داده ها را در 36 باند در محدوده طیفی 0.4 میکرومتر تا 14.4 میکرومتر و با رزلوشن های طیفی متفاوت  شامل 2 باند 250 متری، 5 باند 500 متری و 29 باند یک کیلومتری ذخیره می کند. این سنجنده ها با هم سطح زمین را در هر یک تا دو روز تصویر برداری می کند. این سنجنده برای اندازه گیری های تغییرات دینامیک بزرگ مقیاس سطح زمین شامل پوشش ابر و نرخ تابش سطح زمین و دیده هایی که در اقیانوس ها، سطح زمین و سطح پایینی اتمسفر طراحی شده است. در این سنجنده سه ابزار برای کالیبراسیون به صورت onboard (شامل پخش کننده خورشیدی با نمایشگر پایداری پخش کننده خورشید، بسته کالیبراسیون تابش طیفی و جسم سیاه) قرار دارد که امکان کالیبراسیون همزمان را فراهم می آورد.

نمای خارجی سنجنده مادیس ( MODIS)

نمای خارجی سنجنده MODIS

مدار: ارتفاع 705 کیلومتر، مدار خورشید آهنگ با نقطه گرهی صعودی 10:30 دقیقه صبح برای ماهواره Terra  و نقطه گرهی نزولی 1:30 ظهر برای ماهواره Aqua، مدار نزدیک قطبی دایره ای

سرعت اسکن: 23.3 دور بر دقیقه به صورت Cross Track

پهنای تصویر برداری: 2330 کیلومتر عمود بر مسیر حرکت و 10 کیلومتر در راستای حرکت

مشخصات تلسکوپ: قطر 17.78 سانتیمتر،

ابعاد: 1.0 x 1.6 x 1.0 متر

وزن: 228.7 کیلوگرم

کوانتیزیشن (رزلوشن رادیومتریکی): 12 بیت

قدرت تفکیک:  250 متر (باند 1 و 2)

                             500 متر (باندهای 3 تا 7)

                             1000 متر (باند های 8 تا 36)

عمر طراحی شده: 6 سال

 

مشخصات باند های سنجنده MODIS

 

کاربرد اولیه

باند

پهنای باند

(نانومتر)

تابش طیفی

نسبت سیگنال به نویز مورد نیاز

سطح زمین، ابر،  هواآویز ها

محدوده ها

1

620-670

21.8

128

2

841-876

24.7

201

سطح زمین، ابر،  هواآویز ها

ویژگیها

3

459-479

35.3

243

4

545-565

29.0

228

5

1230-1250

5.4

74

6

1628-1652

7.3

275

7

2105-2155

1.0

110

رنگ اقیانوس/

فیتوپلانکتون/

بیوژئوشیمی

8

405-420

44.9

880

9

438-448

41.9

838

10

483-493

32.1

802

11

526-536

27.9

754

12

546-556

21.0

750

13

662-672

9.5

910

14

673-683

8.7

1087

15

743-753

10.2

586

16

862-877

6.2

516

بخار آب اتمسفر

17

890-920

10.0

167

18

931-941

3.6

57

19

915-965

15.0

250


کاربرد اولیه

باند

پهنای باند

(میکرومتر)

تابش طیفی

NE[delta]T مورد نیاز

(نویز معادل اختلاف دمایی)

دمای

سطح / ابر

20

3.660-3840

0.45 (300 K)

0.05

21

3.929-3.989

2.38 (335 K)

2.00

22

30929-3.989

0.67 (300 K)

0.07

23

4.020-4.080

0.79 (300 K)

0.07

دمای اتمسفر

24

4.433-4.498

0.17 (250 K)

0.25

25

4.482-4.549

0.59 (275 K)

0.25

بخار آب ابر پرسا

26

1.360-1.390

6.00

150 (SNR)

27

6.535-6.895

1.16 (240 K)

0.25

28

7.175-7.475

2.18 (250 K)

0.25

خصوصیات ابر

29

8.400-8.700

9.58 (300 K)

0.05

اوزون

30

9.580-9.880

3.69 (300 K)

0.25

دمای

سطح / ابر

31

10.780-11.280

9.55 (300 K)

0.05

32

11.770-12.270

8.94 (300 K)

0.05

ارتفاع سطح ابر

33

13.185-13.485

4.52 (260 K)

0.25

34

13.485-13.785

3.76 (250 K)

0.25

35

13.785-14.085

3.11 (240 K)

0.25

36

14.085-14.386

2.8 (220 K)

0.35

 

 

-         منبع: وبسایت سنجنده MODIS

 

دوشنبه, 14 مرداد 1392 ساعت 22:43

آموزش نرم افزار ENVI

نوشته شده توسط

آموزش نرم افزار ENVI

 

نرم افزار ENVI یکی از شناخته شده ترین و یکی از قویترین نرم افزار های موجود در زمینه سنجش از دور می باشد. قابلیتهای وسیع این نرم افزار باعث شده پاسخگوی طیف گسترده از ار کاربران باشد. در ادامه فایل آموزش این نرم افزار قرار داده شده است که به صورت خلاصه ویزگیهای کلی این نرم افزار را آموزش داده است. در آینده ای نزدیک آموزش های کامل تر را در اختیار شما قرار خواهیم داد. با استفاده از لینک زیر می توانید فایل PDF آموزش را دانلود کنید

 

--دانلود آموزش نرم افزار ENVI

 

جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

نوشته شده توسط

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

آمار بازدیدکنندگان سایت

1216257
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
23
704
1666
803601
42026
64116
1216257
آی‌پی شما: 54.224.108.85
امروز: سه شنبه، 01 خرداد 1397 - ساعت: 00:03:42

طراحی شده توسط گروه ژئوبوک 2015-2013 ، تمامی حقوق مطالب متعلق به وبسایت ژئوبوک می باشد.

تماس با ما: